felfedes.hu

UFO-k, Földönkívüliek, Űrkutatás, Tudomány, Alternatív médiaoldal

Kezdőlap » Csillagképek, látomások, angyalok – mit gondoltak az univerzum titkairól a középkorban?

Csillagképek, látomások, angyalok – mit gondoltak az univerzum titkairól a középkorban?

Hogyan épül fel a világegyetem? Mi a feladatuk az angyaloknak? Milyen hatással vannak ránk a csillagok? A középkor emberét épp úgy foglalkoztatták az égbolt és az univerzum titkai mint minket. A kódexek ábrázolásaiból pedig egy páratlanul gazdag és összetett világkép tárul fel.

Az Első Mozgató és a Föld alakja

A középkori keresztények úgy vélték, hogy az univerzumot alkotó forma nélküli ürességet Isten alkotta, akit gyakran emlegettek úgy is, mint a Mennyei Építőmester vagy az Első Mozgató. A korabeli művészek ezért előszeretettel ábrázolták, ahogy a Teremtő körbeöleli a világot, vagy éppen azt, ahogy a kezében tartja a Földet – amelyről minden modern közhiedelem ellenére pontosan tudták, hogy gömb alakú.

Miből tanulhatott egy középkori csillagász?

Az emberiség már a kezdetektől igyekezett magyarázatot találni a csillagok és az égbolton látható egyéb jelenségek működésére. Rudolf von Ems 13. századi Világkrónikájának egy lapján például Noé állítólagos negyedik fiát, Jonicust láthatjuk, amint az eget tanulmányozza. A középkori keresztény hagyomány szerint ugyanis ő volt az első, aki tudományos módszerekkel vizsgálta a csillagokat, így lényegében őt tekintették az első csillagásznak.

A középkori tudósok rengeteget merítettek a korábbi évszázadok görög-római gondolkodóinak eredményeiből, de gyakran fordultak más vallások, így az iszlám vagy éppen a zsidó bölcsek eredményeihez is. Természetesen leginkább a klasszikus szerzők, így Platón, Arisztotelész és Ptolemaiosz bizonyultak meghatározónak, műveik Írországtól egészen a Közel-Keletig ismertek voltak.  A kultúrák tudáskincsének összefonódását és a muszlim tudományosság Európára gyakorolt hatását jól példázza, hogy a  12. századból maradtak fenn olyan ábrázolások, amelyeken a szerző a csillagok neveit latinul és arabul egyaránt feltüntette.

Mit jelentenek a csillagok?

A Biblia egyik legismertebb története, amikor Jézus születését követően a napkeleti bölcsek egy fénylő csillagot követve jutnak el Betlehembe. A középkori keresztény hagyomány Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt gazdag ajándékaik – arany, tömjén és mirha – alapján királyokként azonosította és a korabeli ismert világ három kontinenséről származtatta. Az alábbi képen például a legidősebb királyon, zöld köpenyben egyértelműen a középkori Európa királyi udvarainak viseletét láthatjuk, míg fiatalabb, turbánt viselő társai sárga és piros ruhában már csak sötétebb bőrszínük miatt is megfeleltethetők Ázsiának, illetve Afrikának.

Napjainkban is sokan hisznek abban, hogy a csillagok és bolygók mozgása hatással lehet sorsunk alakulására. Nem volt ez másképp a középkorban sem, amikor az asztrológiai művek széles tárháza készült el. Az alábbi képen a „zodiákus-ember” népszerű ábrázolását láthatjuk, amely kép az állatövi jegyek testrészekre gyakorolt hatását volt hivatott ábrázolni. A gondolat alapja az volt, hogy az emberi testet a nagy univerzummal párhuzamban létező mikrokozmoszként fogták fel. A csillagképek egy az emberi test megfelelő helyén jelennek meg: a Bak a fejnél, az Ikrek a vállaknál, a Skorpió a nemi szerveknél, míg a Halak a lábnál.

Hogy nézett ki a középkor Univerzuma?

A középkor embere a Földet tekintette az Univerzum középpontjának, így a korabeli csillagtérképek ennek megfelelően ábrázolták az égitestek egymáshoz való viszonyát. A Földtől kifelé haladva előbb a Hold szerepelt, azt követte a Merkúr és a Vénusz, majd a Nap. A Napon kívül láthatjuk a Marsot, a Jupitert és a Szaturnuszt, valamint az egyes csillagképeket, amelyeket a korban „mozdulatlan csillagokként” ismertek. A csillagtérkép legkülső szélén helyezkedett el az Első Mozgató, vagyis Isten maga.

Kik voltak az angyalok?

Az Istent és a Mennyek országát a világ „többi” részétől elválasztó „fátyol” azonban nem volt átjárhatatlan, legalábbis nem mindenkinek. A Bibliában az angyalok gyakran jelennek meg Isten küldöttjeiként, akik a mennyből keresztülutaznak a világi szférákon, hogy megérkezve a Földre fontos üzenetet közvetítsenek az embereknek. Így tudja meg például Szűz Mária Gábrieltől, hogy hamarosan életet fog adni Isten fiának.

Az angyalok természetéről alkotott középkori felfogás azonban meglehetősen összetett volt. A katolikus egyházi hagyomány szerint az angyalok kilenc rendbe csoportosíthatók, amelyek közül a legmagasabbak állnak legközelebb Istenhez. Az angyalok rendjei tehát a következőképpen néznek ki: szeráfok, kerubok, trónok, uralmak, erősségek, hatalmasságok, fejedelemségek, arkangyalok és őrangyalok. Az emberekkel leginkább csak a két alsó rend, az arkangyalok és az őrangyalok kerülnek közvetlen kapcsolatba, hiszen ők azok, akik védelmezik az embereket és közvetítik feléjük Isten parancsait a keresztény hit szerint.

Háború a mennyekben

A középkori keresztény világkép fontos eleme volt a Jelenések Könyvében olvasható mennyei háború, amelyet a Sátán vezette angyalok egy csoportja viselt Istennel szemben. A Sátán (vagy Lucifer, amely név latinul „fényhozót” jelent) végül vereséget szenvedett a Mihály arkangyal vezette angyali seregektől és a lázadó angyalokkal együtt kitaszíttatott a Mennyből. Szent Mihályt ezért előszeretettel ábrázolták harcosként és csata közben, amint a Pokol legmélyebb bugyrába száműzi az ördögöket.

Isten alkotását megjelenítő négyfejű lény

A középkori világkép fontos részét képezték a látomások is. Az alábbi képen Ezékiel próféta látomásának ábrázolását láthatjuk a „kozmikus tetramorfról.” Ennek a különös élőlénynek négy arca van, egy ember, egy sas, egy oroszlán és egy bika.

Négy kerék fedi le, amelyeket a világ négy sarkából fújó szelek forgatnak. A kerekeken négy szín jelképezi az elemeket: a kék a vizet, a piros a tüzet, a virágokkal díszített barna a földet, míg a sárga a levegőt. Úgy tűnik mindent összekapcsolt az isteni tervezés. A Teremtő pedig meg is jelenik a kép tetején, a legmagasabb szférában ülve, miközben alatta maga Ezékiel látható, amint hozzá imádkozik.

Forrás: mult-kor.hu

Ossza meg ismerőseivel!
Scroll Up