felfedes.hu

UFO-k, Földönkívüliek, Űrkutatás, Tudomány, Alternatív médiaoldal

Kezdőlap » Ősi bölcsek, akik már ismerték az űrhajókat

Ősi bölcsek, akik már ismerték az űrhajókat

Bár számos tudós és fejlesztőmérnök önmagának vindikálja az elsőséget egyes modern technológiai vívmányok megalkotásában, időnként feledésbe megy, hogy már jó néhány ősi bölcs is rendelkezett a tudomány és a technológia eme fejlett ismeretével. Számos mai felfedezés ugyanis nem más, mint az ősök tudásának újragondolásával létrehozott találmány – írja az Ancient-origins. Több, a tudományhoz és felfedezésekhez kapcsolódó dolog is eredetileg az ókori India bölcseinek fejlett gondolkodásából és képzelőerőjéből származik.

A gravitációs erő törvénye és a Bhaskaracharya

Bhaskaracharya, avagy a második Bhaskara indiai csillagász és matematikus 1114-ben született és 71 évesen, 1185 körül halt meg. A 12. századi India híres tudósa egy Vijjadit nevű faluban, Mharastra területén élt.

Bhaskaracharya, a híres indiai matematikus, aki felismerte a gravitációs hatást

Matematikai értekezései a “Bijaganita” és a “Lilavati” neveket viselték, amelyek eredményeit akkoriban nem ismertek el, ő azonban nem adta fel a kutatásait.

A matematikus „Siddhant Shiromani” című könyvében különböző csillagászati eszközökről, matematikai módszerekről, a nap- és holdfogyatkozásokról, valamint a bolygók állásáról számolt be nagy részletességgel.

Bhaskaracharya többek között felismerte a napfogyatkozás okát is

Ő, ez az indiai matematikus és csillagász több mint ezer évvel ezelőtt felfedezte a gravitációs erőt is.

“A tárgyak a Föld vonzerejének köszönhetően a földre esnek.” – állította Bhaskaracharya a „Surya Siddhant” szövegében.

Sir Isaac Newton időskori portréja. Newton fogalmazta meg a tömegvonzás törvényszerűségeit, ám Bhaskaracharya már több száz évvel Newton előtt felismert a gravitációs hatást

“Ezért a föld, a bolygók, a csillagképek, a Hold és a Nap, mind ennek a vonzerőnek köszönhetően kerülnek pályára.” – írta ezt a 12. században, messze megelőzve korát a helyes következtetéseivel.

Maharshi Bhardwaj repülőgépei és repülő tárgyai

Egy másik indiai bölcselő, Maharshi Bhardwaj egészen döbbenetes eredményeit a „Purana” szövegei írják le. Az ősi India hét nagy védikus bölcse (vagy más néven Rishi) egyikének tudományos munkásságáról elismerően szólnak a ma kutatói is.

Maharshi Bhardwa, aki megálmodta a repülő szerkezeteket

A messzi múltban az ősi, mintegy háromezer éves, szanszkrit nyelvű hindu eposzban, a Mahabharata-ban (amely százezer versszakával a világirodalom leghosszabb alkotása és a hindu kultúra gyökereiről mesél) és a szintén ősi, szanszkrit epikus ciklusban, a Ramayana-ban (ez Visnu isten egyik földi reinkarnációjának, Rámának az utazásait írja le) már megjelentek repülő találmányok, tárgyak is.

A repüléshez kapcsolódó kérdések vizsgálata az ősi hindu tudománytörténetben igen fejlett szintet képviselt. Maharshi Bharwaj írt először a távoli jövő repülőgépeiről és az űrhajók megjelenéséről is.

Maharshi Bhardwa repülő flottája (fantáziarajz)

Már akkor rámutatott arra a lehetőségére, hogy ezek az eszközök lehetővé fogják tenni az egyik helyről egy másikra való utazást, vagy épp a Földről egy közeli bolygóra.

Vishwamitra, a rakéták feltalálója

Brahmarshi Vishwamitra először királyként uralkodott, majd bölcsként segítette népét. Sok éves ténykedésével kiérdemelte India egyik legelismertebb és legértékesebb bölcse jelzőt. A Rigveda harmadik könyvében őt is az ősi, hét bölcs egyikeként jellemzik és munkásságával rá is szolgált erre a címre.

Brahmarshi Vishwamitra egyike volt a hét indiai bölcsnek

A tudós uralkodó már több ezer évvel ezelőtt felismerte a rakétahajtás elvét.

Elismert hadvezérként nem csak kifejlesztette, hanem oktatta is a rakéták működését és megmutatta azok egyes harci célokra alkalmazható funkcióit.

Brahmarshi Vishwamitra volt az előfutára a rakéták harci alkalmazásának

Vishwamitra leírása szerint ezeknek a rakétáknak már akkoriban is több típusa létezett (az nyilvánvaló, hogy távol álltak a mai rakéták kifinomult szerkezetétől és technológiai fejlettségétől).

Míg az egyik tüzet, a másik füstöt bocsátott ki magából.

Az indiai bölcsek sok száz sőt ezer évvel megelőzték korukat számos felismeréssel

Emellett akadtak olyan rakéták is, amelyek működését a korabeli leírások leginkább „a Holdhoz vagy a Naphoz” hasonlították, feltehetően a rakéta által produkált erős fényjelenség illetve hőhatás miatt.

Sushruta és az első operációk

Amikor az indiai sebész, Sushruta megírta a „Sushruta Samhita” című értekezését, a „műtétek alapító atyjaként” kezdtek rá tekinteni. Műve attól számít egyedülállónak, hogy az alapvetéseken túl figyelembe vette azokat a legjobb, akkoriban rendelkezésre álló, tudományos, magyarázó szövegeket is, amelyek a műtéti, sebészeti beavatkozásokra, és azok anatómiai vonatkozásaira utaltak.

Sushruta a modern sebészeti eljárások előfutára, és az indiai orvoslás atyja

Úgy tudni, Sushruta orvosként dolgozott Varanasiban, valamikor időszámításunk előtt 1200 és 600 között.

Az ősi legenda szerint a bölcs nem mástól, mint magától Dhanvantari-tól, a hindu vallásban az orvoslás istenétől tanulta meg a sebészet minden praktikáját. A legenda arra is kiterjed, hogy ez az isten vezette Sushruta kezét akkor is, amikor megírta a jövőbe mutató, „Sushruta Samhita” című értekezést.

Acharya Kanad, az atomelmélet atyja

Ha az atomelmélet megalkotójáról van szó, mindenkinek leginkább John Dalton jut az eszébe, aki kísérletei, vizsgálatai konklúziójaként 1808-ban tette közzé elméletét.

Az atomelmélet atyjaként számon tartott John Dalton

Ám nagyon úgy tűnik, hogy ez a vélekedés téves.

Az atommag koncepciója, illetve maga az atomelméletet fogalma ugyanis már mintegy 2600 évvel ezelőtt megjelent. A teóriához Acharya Kanad ókori indiai filozófus nevét köthetjük.

Acharya Kanad

Ez a bölcs ember volt ugyanis az első a történelem során, aki atomokról és molekulákról írt.
„A teremtés minden egyes eleme atomokból áll, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, és molekulákat formálnak” – magyarázta több ezer évvel ezelőtt Acharya Kanad.

Csánakja és a politika tudománya

Csánakja nem csak tudományos munkásságával szolgálta országát, hanem Chandragupta császár tanáraként, az uralkodó tanácsadójaként, majd később miniszterként is tevékenykedett.

A források gyakran csak az „indiai Machiavelli” néven emlegetik ezt az időszámításunk előtt 375-ben született államférfit.

Csánakja Chandragupta bizalmas tanácsadójaként ténykedett

A régészeti feltárások arra is rámutattak, hogy az író, filozófus, közgazdász tanító lehetett a történelem első olyan embere, aki az egész indiai kontinens fölött uralkodott. Csánakja ekkortájt fogott egy politikai értekezés megírásába, amelynek az Artasasztra címet adta.

A reneszánsz kor és az európai kultúrtörténet egyik leghíresebb politikai gondolkodója Nicola Machiavelli akinek Csánakja volt az indiai megfelelője

Ebben monetáris és fiskális politikai kérdésekkel, a gazdagsággal, nemzetközi kapcsolatokkal és háborús taktikákkal foglalkozik megdöbbentő részletességgel. Másik műve, a Nitisasztra az indiai életformát és az ideális életvitelt taglalja. Személyét a mai napig jelentős politikai és gazdasági gondolkodóként ismerik el világszerte.

Forrás: origo.hu

 

 

Ossza meg ismerőseivel!
Scroll Up